Трансфертне ціноутворення: застосування біржових котирувань

3 квіт. 2017

Міністерство фінансів України у листі від 13.03.2017 № 11020-10-10/6491 висловило думку про те, що «специфікою українського експортного ринку сировинних товарів є відсутність торгів такими товарами на міжнародних товарних біржах. У зв'язку з цим складним, а в певних випадках неможливим, є застосування біржових котирувань на товари за переліком світових бірж, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 616 від 8 вересня 2016 року, зокрема, використання біржових котирувань ф'ючерсних контрактів та проведення коригувань у відповідності до вимог підпункту 39.2.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу».

На думку Мінфіну, вирішенням даної проблеми може слугувати внесення змін до пп. 39.2.1.3 ПКУ в частині відміни обмеження використання тільки біржових котирувань та надання можливості застосування цін, виходячи насамперед з співставності економічно значимих характеристик товарів та умов операцій.

При цьому, як слідує з вказаного листа «за інформацією Державної фіскальної служби України, «у разі належного обґрунтування неможливості застосування платником податків біржових котирувань (у зв’язку з неможливістю здійснення коригувань умов операцій або характеристик товарів), такий платник має право застосувати метод порівняльної неконтрольованої ціни з використанням інших джерел інформації, визначених пп. 39.5.3 ПКУ».

У листі від 19.01.2017 р. N 1021/6/99-99-15-02-02-15 ДФСУ зробила висновок про те, що норма пп. 39.2.1.3 ПКУ, яка зобов’язує використовувати біржові котирування для аналізу умов контрольованих операцій з експорту/імпорту біржових товарів, є спеціальною правовою нормою та підлягає переважному застосуванню перед загальними нормами ст. 39 Кодексу. При цьому, для цілей застосування цієї норми ПКУ визначає виключний перелік фінансових та комерційних умов, які мають враховуватись для забезпечення зіставності біржових котирувань із умовами контрольованої операції ( обсяг контрольованих операцій, умови оплати та постачання товарів, якісні характеристики, транспортні витрати). 

Не менш важливі висновки містить лист ДФСУ від 22.02.2017 р. N 3698/6/99-99-12-03-07-15, а саме про те, що норми ПКУ не містять застережень щодо кількості товарних бірж, які мають бути обрані для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" та не передбачають пріоритетності їх застосування. При цьому, біржові котирування певної біржі мають використовуватись із урахуванням критеріїв зіставності, зокрема, з урахуванням економічних умов діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (географічне розташування ринків), які істотно впливають на ціни товарів, а також характеристики товару, які є предметом операції та представлені на біржі. 


 


Пов'язані новиниПодпишитесь на наши публикации
И еженедельно получайте идеи для развития Вашего бизнеса


« назад