Визнання контрольованими операцій з нерезидентами «організаційно-правового переліку»

12 груд. 2017

Державна фіскальна служба України листом від 14.11.2017 № 2613/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала індивідуальну податкову консультацію щодо визнання окремих операцій контрольованими.

Визнання господарських операцій з продажу товарів за договором комісії контрольованими, якщо покупець – нерезидент, організаційно-правова форма якого включена до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480

Підпунктом «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ передбачено, що контрольованими операціями є господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів у розрізі держав (територій) затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480.

Оскільки при здійсненні господарських операцій із продажу товарів за договором комісії право власності на товар переходить безпосередньо від комітента до покупця-нерезидента, і такі господарські операції впливають на об’єкт обкладення податком на прибуток підприємств комітента, а не комісіонера, контрольованими операціями визнаються саме господарські операції комітента з продажу товару нерезиденту (покупцю), організаційно-правова форма якого включена до Переліку №480.

Водночас відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ звіт про такі контрольовані операції в установлений строк зобов’язаний подати комітент-резидент. Стороною контрольованої операції, інформацію про яку має бути розкрито у звіті про контрольовані операції, є нерезидент – покупець товарів, якому комітент продав свої товари за допомогою комісіонера-резидента. Предметом контрольованої операції є товари, що були об’єктом купівлі-продажу.


Підтвердження сплати податку на прибуток (корпоративного податку) нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку № 480

Податковим кодексом не визначено документу та органу, який повинен видавати документ для підтвердження сплати податку на прибуток (корпоративного податку) нерезидентом.

Як ми вже повідомляли, у листі від 14.08.2017 № 21674/7/99-99-14-01-02-17 Державна фіскальна служба України рекомендувала для підтвердження сплати контрагентом-нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) платник податків-резидент має отримати підтверджуючий документ, виданий фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно із законодавством цієї країни.

Водночас, зазначена рекомендація не обмежує платника податків у самостійному виборі способу та форми отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному році.

Такий документ повинен бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України. При цьому надавати його потрібно лише на запит контролюючого органу та/або під час проведення документальних перевірок.

______________________
1 Постанова КМУ від 04.07.2017 р. № 480 «Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи»


 


Пов'язані новиниПодпишитесь на наши публикации
И еженедельно получайте идеи для развития Вашего бизнеса


« назад