Реєстр бенефіціарних власників на Мальті

30 січ. 2018

20 грудня 2017 р. на Мальті було опубліковано Положення стосовно реєстру бенефіціарних власників Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, яке набуло чинності 01.01.2018 р. (далі – Положення). Положення прийняте на виконання Директиви ЄС 2015/849 від 20.05.2015 р. щодо запобіганню відмиванню грошей або фінансуванню тероризму та має на меті створення Реєстру бенефіціарних власників та покладення на мальтійські компанії зобов’язань з їх ідентифікації, ведення реєстру та передачі відповідної інформації в Реєстр бенефіціарних власників Мальти.


Обсяг та порядок розкриття інформації

З 01.01.2018 р. всі компанії, що створюються або редоміцілюються на Мальту, повинні подати в Реєстр декларацію, підписану директорами компанії, яка містить таку інформацію стосовно бенефіціарних власників компанії:

  • ім'я
  • дата народження
  • громадянство
  • країна проживання
  • дані офіційного документу, що посвідчує особу (вид документу, номер та країна видачі)
  • природу та частку бенефіціарного інтересу щодо кожного бенефіціарного власника.

Реєстратор компаній може приступити до реєстрації нової Компанії тільки переконавшись, що вимоги Положення дотримані.


Аналогічна інформація має бути подана усіма компаніями, які планують зареєструвати будь-які зміни в розподілі акцій, що відбуваються шляхом передачі, збільшення або зменшення кількості акцій, або іншої реструктуризації статутного капіталу або зміни розподілу голосів, що свідчить про будь-яку зміну в кінцевому бенефіціарному володінні компанією. Окрім того, будь-які зміни в структурі бенефіціарної власності компанії, навіть якщо вони не призводять до будь-яких з перелічених вище змін, повинні також бути повідомлені Мальтійському реєстрові компаній протягом 14 днів від дати, коли в Компанії сталась ця зміна. Без дотримання цієї вимоги жодні повідомлення про передачу, трансмісію або розподіл акцій не можуть бути зареєстровані.

Компанії, які вже зареєстровані на Мальті, повинні виконати ці зобов'язання протягом максимум шести місяців, починаючи з дати набрання чинності Положення. Фактично, вони повинні подати до Реєстру декларацію, яка містить інформацію про відповідних бенефіціарних власників на річницю їх реєстрації або будь-якої зміни фактичних власників, але не пізніше ніж через шість місяців після дати набрання чинності цим законодавством. Окрім вимог щодо повідомлення, які зазначено вище, всі компанії також будуть зобов'язані зберігати власний внутрішній реєстр власників-бенефіціарів з актуальною інформацією.


Виключення

Положення не застосовуються щодо компаній:

  • зареєстрованих на регульованому ринку, що підпадають під вимоги щодо розкриття інформації відповідно до законодавства ЄС або під аналогічні міжнародні стандарти, які забезпечують належну прозорість інформації про право власності;
  • всі зареєстровані акціонери яких є фізичними особами та інформація щодо яких є у відкритих джерелах в Реєстрі компаній Мальти.

Відповідальність

Невиконання будь-якого з вищезазначених зобов'язань може призвести до спільної відповідальності Компанії та її посадових осіб та, у деяких випадках, її акціонерів та бенефіціарних власників, у вигляді як одноразових штрафів, так і щоденних штрафних санкцій за триваючі порушення. Розміри штрафних санкцій встановлені у Додатку 2 Положення та становлять 1 000 євро за кожне порушення та 10 євро за кожен день порушення.

Окрім того, будь-яка посадова особа, акціонер або бенефіціарний власник компанії, який навмисно або з необережності надає в Реєстр інформацію про бенефіціарне право власності, що є помилковою, хибною або вводить в оману, є винним у порушенні та несе відповідальність у вигляді штрафу до 5 000 євро  або позбавлення волі до шести місяців, або обидва види відповідальності (штраф та тюремне ув’язнення) одночасно.


Доступ до Реєстру бенефіціарних власників Мальти

Слід зазначити, що доступ до інформації, що міститься в Реєстрі бенефіціарних власників, надається національним компетентним органам Мальти в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, податковим органам Мальти, а також певним особам, які проводять належну перевірку відповідно до чинного законодавства щодо відмивання коштів та фінансування тероризму, що надають послуги на Мальті або з Мальти. Окрім того, будь-яка особа чи організація також може отримати доступ до інформації, за умови письмового запиту з обґрунтуванням обумовленого законного інтересу і якщо такий запит однозначно пов'язаний із запобіганням, виявленням та ліквідацією відмивання коштів та фінансування тероризму.


 


Пов'язані новиниПодпишитесь на наши публикации
И еженедельно получайте идеи для развития Вашего бизнеса


« назад