Система моніторингу податкових накладних

27 бер. 2018

Нагадаємо, 22 березня 2018 року набрала чинності постанова КМ України від 21.02.2018 року №117. Зазначеним документом врегульовується сфера правовідносин між платниками ПДВ та органами ДФС України щодо порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних.


Постановою затверджено:

 • Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН;
 • Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації;
 • Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації.


Основні нововведення запроваджені Порядком зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН:

1) для зменшення випадків зупинки реєстрації ПН змінено показник D (податковий тягар) з 5% до 3%; поріг обсягу постачання за місяць залишився у розмірі 500 тис. грн;


2) запроваджуються показники позитивної податкової історії. ПН платників з позитивною податковою історією зупинятися не будуть, навіть у разі спрацювання критерію ризиковості операції.

Критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, визначає ДФС України та надсилає на погодження Мінфіну. Погоджені критерії ДФС України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті;


Важливо!

22.03.2018 року Мінфіном погоджені критерії для системи ризиків, напрацьовані ДФС.

Зважаючи на, м’яко кажучи, не чіткий механізм «погодження», визначений постановою №117, можна припустити, що опубліковані на сайті ДФС України проекти критеріїв ризиковості платника податку та переліку показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку будуть розцінені ДФС України  як «погоджені належним чином та оприлюднені на офіційному веб-сайті»

System of monitoring of tax invoices


3) запроваджується електронний Реєстр зупинених ПН/РК, в якому платник в онлайн режимі зможе знайти інформацію щодо статусу зупинених ПН/РК та стану розгляду поданих ним документів;


Важливо!

До 22.04.2018 окремий Реєстр зупинених ПН/РК функціонуватиме в тестовому режимі. На період тестування такого Реєстру рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК набирають чинності з дня їх прийняття і надсилаються платнику податку без їх реєстрації в такому Реєстрі. Це означає, що «тестовий режим» діє виключно щодо моменту набрання чинності рішення про блокування або реєстрацію зупиненої ПН/РК, а не роботи системи блокування реєстрації ПН/РК в «штатному режимі»


4) відсутні обмеження щодо обсягу інформації, що надається у разі зупинення ПН/РК (пояснень платника та документів до нього);


5) платник податку має право подати одне письмове пояснення та копії документів одразу до декількох ПН/РК, якщо вони складені на одного отримувача - платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких ПН/РК відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТЗЕД або кодами послуг згідно з ДКПП);


6) для оперативності розгляду пояснень та документів передбачається створення комісій на регіональному (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників) та центральному рівнях (ДФС України);


Комісія регіонального рівня:

приймає рішення про  реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК протягом 5 робочих днів;


Комісія центрального рівня:

Приймає рішення про  реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК протягом 7 робочих днів за умови, що обсяг постачання у поточному місяці > 30  млн. грн. (включно);


Важливо! Початок перебігу строку починається з дня наступного за днем отримання пояснень платника та копій документів. Строк прийняття рішення Комісією центрального рівня поглинає строк прийняття рішення Комісією регіонального рівня


7) допрацьовано форму рішення про відмову в реєстрації (додаток 2 до Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН). Зокрема, в рішенні має зазначатись чітка вмотивована підстава для відмови. У випадку ненадання та/або надання документів, які складені з порушенням законодавства, у формі має зазначатись конкретний документ, якого це стосується;


8) врегульовується питання реєстрації ПН/РК для платників, по яких до 01.12.2017 року було зупинено ПН/РК та не подано пояснень і копій документів до таких ПН/РК. Такі платники податку мають право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у таких ПН/РК, подати пояснення і копії документів до них на розгляд комісій, які приймають рішення про їх реєстрацію в ЄРПН або відмову в такій реєстрації;

9)  рішення про відмову в реєстрації ПН/РК може бути оскаржено в адміністративному чи судовому порядку. Скаргу на рішення Комісії про відмову в реєстрації ПН/РК платники подають до ДФС протягом 10 календарних днів із дня набрання чинності Рішенням про відмову в реєстрації ПН/РК. Як бачимо цей строк рахують із дня реєстрації такого рішення в Реєстрі (на період «тестового режиму» Реєстру таким днем є дата прийняття рішення);

Важливо! Скаргу подають в електронній формі. Податківці її зобов’язані прийняти й зареєструвати. Вимоги до оформлення скарги, перелічено в п. 10 Порядку розгляду скарг. До неї можна додати пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у заблокованій ПН/РК.

Скаргу підписує та подає особисто платник ПДВ або його вповноважений представник. Якщо скаргу підписав та подає уповноважений представник, до неї додають належним чином завірену копію документа, який засвідчує повноваження представника.

Розглядає скарги комісія ДФС України із питань розгляду скарг. Строк розгляду скарги - протягом 10 календарних днів із дня її отримання ДФС України. Строк розгляду скарги подовжити неможливо (пп. 56.23.3 ст. 56 ПКУ). Пам’ятаємо, у разі якщо вмотивоване рішення за скаргою не надсилають платнику протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків із дня, наступного за останнім днем зазначеного строку (пп. 56.23.4 ст. 56 ПКУ).



Окремо зазначимо про запроваджені фактори (ознаки та критерії), які враховуються в роботі системи блокування ПН/РК.

Відсікаючі ознаки:

 1. Постачання товарів (послуг) кінцевому споживачу та/або які звільнені від оподаткування

 2. Обсяг постачання з урахуванням поточної ПН/РК менше 500 тис. грн. та керівник є директором менше ніж у 3-х платників податків ПДВ

 3. Податкове навантаження більше 3-х відсотків та відсутній значний приріст обсягу постачання.


Критерії ризиковості платника податків:

 1. Зареєстровано платника податків на недійсні та підроблені документи

 2. Зареєстровано платника податків, що надалі переоформлюється у володіння підставних або неіснуючих осіб

 3. Платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити  фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження

 4. Зареєстровано платника податку без відома та згоди його засновників

 5. Наявність обвинувального вироку суду посадової особи платника податку за статтею 205 ККУ

 6. Платник податку, службова особа та/або засновник якого є службовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства

 7. Платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний квартал

 8. Податкова інформація свідчить про наявність ризикових операцій платника


Позитивна податкова історія:

 1. Обсяг постачання (реалізації) не перевищує 150 тис. грн. на одного покупця-платника податків

 2. 50% загального обсягу постачання (реалізації) неплатнику ПДВ

 3. Торгівля однаковими товарами

 4. Залишкова вартість основних засобів становить більше 1 млн. грн.

 5. Наявність власних (орендованих) земельних ділянок більше 200 га або орендованих земельних ділянок комунальної або державної власності площею не менше 0,5 га

 6. Сплата ЄСВ на одного працівника перевищує суму ЄСВ з мінімальної заробітної плати в 1,5 раз за останні 12 місяців при умові, що з 01.01.2017 керівник та/або засновник підприємства не змінювались;

 7. Загальна сума сплачених ЄСВ та податків і зборів становить більше 5 млн. грн.


Критерії ризиковості здійснення операцій:

 1. Невідповідність обсягу постачання товарів/послуг до залишку такого товару/послуги на складі та перевищення відсоткового рівня ризикового товару, визначеного відповідно до податкового навантаження

 2. Відсутність ліцензій на підакцизні товарам, що зазначені у податковій накладній, яка реєструється

 3. Відсутність актуального запису в Реєстрі платників акцизного податку щодо суб’єкта господарювання, який реалізовує пальне

 4. Зупинення реєстрації розрахунків коригування на підміну товару


У разі виникнення запитань щодо роботи системи моніторингу реєстрації ПН/РК  звертайтеся до консультантів Департаменту податків та права Baker Tilly.


 


Пов'язані новини



Подпишитесь на наши публикации
И еженедельно получайте идеи для развития Вашего бизнеса


« назад