Трансфертне ціноутворення: нові роз’яснення ДФС

24 квіт. 2018

В індивідуальній податковій консультації від 10.04.2018 року № 1495/6/99-99-15-02-02-15/ІПК Державна фіскальна служба України надала роз’яснення щодо визнання господарських операцій контрольованими.

Застосування переліку організаційно-правових форм нерезидентів

Податковим кодексом України (надалі – ПКУ) передбачено, що контрольованими операціями є, зокрема, господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України (п. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ).

Такі господарські операції визнаються контрольованими з дати набрання чинності переліком організаційно-правових форм нерезидентів.

Постанова КМУ № 4805, якою затвердили Перелік переліку організаційно-правових форм нерезидентів набула чинності 27 липня 2017 року.

Обсяг таких господарських операцій з кожним контрагентом, розраховується у 2017 році за підсумками звітного (календарного) року (п. 41 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ).

Отже, у разі відповідності господарських операцій критеріям, визначеним пп. "г" пп. 39.2.1.1 та пп. 39.2.1.7 ПКУ, вони можуть визнаватись контрольованими з 27 липня 2017 року та повинні бути відображені у Звіті про контрольовані операції.

Водночас, якщо нерезидент, організаційно-правова форма якого включена до Переліку № 480, у звітному році сплачував податок на прибуток (корпоративний податок), операції з таким контрагентом за відсутності інших критеріїв, передбачених пп. 39.2.1.1 ПКУ, визначаються неконтрольованими.

Дата проведення контрольованої операції

Статтею 334 Цивільного кодексу України визначається, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки.

Тобто датою проведення контрольованої операції у 2017 році з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку N 480, є дата переходу прав власності на товар або дата складення акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг з 27.07.2017 р. по 31.12.2017 р.

Повідомлення про укладання форвардного контракту

Відповідно абзацу 2 пп. 39.3.3.3 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) умовою для проведення порівняння цін контрольованої операції, яка здійснюється на підставі форвардного контракту, із форвардними цінами на найближчу дату до дати укладення відповідного форвардного контракту є направлення платником податків до Державної фіскальної служби України повідомлення про укладення такого контракту протягом 10 робочих днів з дня його укладення.

Форма Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту затверджено наказом Мінфіну від 03.07.2017 р.№ 621.

Отже, у разі не направлення повідомлення про укладання форвардного контракту, порівняння цін у контрольованій та зіставних неконтрольованих операціях проводиться на дату переходу права власності на товар.


_________________

5Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи" (далі - Перелік № 480)


 


Пов'язані новиниПодпишитесь на наши публикации
И еженедельно получайте идеи для развития Вашего бизнеса


« назад