Нюанси визнання операцій контрольованими з нерезидентами, зареєстрованими у Грузії, Естонії, Латвії, Мальті або Угорщині

7 трав. 2018

Державна фіскальна служба України надала практичні роз’яснення, щодо порядку визнання операцій контрольованими з резидентами країн, які були виключені з Переліку держав (територій), операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення (надалі – Перелік)1.

Як ми повідомляли раніше, Постановою № 1082, яка набула чинності 07 березня 2018 року, із зазначеного Переліку, виключено Грузію, Естонію, Латвію, Мальту та Угорщину.

Так, контролюючий орган у листі від 02.05.2018 № 12908/7/99-99-15-02-01-17 акцентував увагу на тому, що у разі здійснення у 2018 році господарських операцій з нерезидентами, зареєстрованими у Грузії, Естонії, Латвії, Мальті або Угорщині, за відсутності інших критеріїв, визначених у підпунктах «а», «б», «г», «ґ» пп. 39.2.1.1 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ), вони будуть визнаватися контрольованими у разі одночасного виконання таких умов:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за 2018 податковий (звітний) рік;
  • обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами бухгалтерського обліку), здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків).

Приклад 1. Підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов’язаною особою – резидентом Латвійської Республіки. Річний дохід підприємства у 2018 році становить 180 млн. грн.

Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 звітного року з цим нерезидентом, становить 37 млн. грн. З них, здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 – 12,5 млн. грн.

Господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, визнаються контрольованими та підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції за 2018 рік.

Приклад 2. Підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов’язаною особою – резидентом Грузії. Річний дохід платника податків у 2018 році перевищує 150 млн. грн.

Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 року з резидентом Грузії, становить18 млн. грн. З них, здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 – 7 млн. грн.

Господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, не визнаються контрольованими.

Також, контролюючий орган нагадав, щодо необхідності застосування компаніями різниць, передбачених пп. 140.5.4 ПКУ.

Згідно з пп. 140.5.4 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних, зокрема, у нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб – нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ.

Вимоги пп. 140.5.4 ПКУ не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

Якщо з урахуванням вартісних критеріїв, визначених у пп. 39.2.1.7 ПКУ, господарські операції  з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, зареєстрованих у Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта або в Угорщині, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, не визнаються контрольованими, платники податків мають збільшити фінансовий результат за підсумками І кварталу 2018 року на суму 30% вартості таких товарів (робіт, послуг).

У разі незастосування платником податків різниці, відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ, на вимогу контролюючого органу під час документальної перевірки та/або у випадках, передбачених п. 73.3 ПКУ платник податків має надати обґрунтування «ринковості» цін таких операцій за методологією трансфертного ціноутворення.


__________________________
1 Постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1045 «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977»
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 108 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045» (надалі - Постанова № 108)


 


Пов'язані новиниПодпишитесь на наши публикации
И еженедельно получайте идеи для развития Вашего бизнеса


« назад