Самостійне коригування податкових зобов'язань для цілей трансфертного ціноутворення

6 черв. 2018

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 25.05.2018 р. № 2340/6/99-99-12-03-07-15/ІПК надала роз’яснення щодо порядку проведення самостійного коригування податкових зобов'язань для цілей трансфертного ціноутворення.

Відповідно до пп. 39.5.4.1 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) у разі якщо умови здійснення контрольованих операцій не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

В такому випадку, податкові зобов'язання розраховуються відповідно до:

- максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності); та/або

- мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).

При цьому платник податків обраховує діапазон ціни для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції.

При визначенні загальної суми збільшення податкових зобов'язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування.

Платник податку на прибуток при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 ПКУ, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) року:

-   на суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг);

-   на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» (пп. 140.5.1 та 140.5.2 ПКУ).

Платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ після спливу терміну подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний податковий рік має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним (п. 50.1 ПКУ).

Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань, складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

У цьому додатку здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ для коригування фінансового результату до оподаткування.

Сума податкового зобов'язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені ст. 57 ПКУ (пп. 39.5.4.2 ПКУ).

ПКУ не передбачено особливостей для встановлення дати здійснення контрольованої операції.

Водночас, згідно з п. 18 розділу IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції[1], у графах 14, 15 «Дата здійснення операції» розділу «Відомості про контрольовані операції» зазначається дата переходу прав власності на товари або дата складення акту чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Таким чином, коригування ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, на дату здійснення такої контрольованої операції, що є датою переходу прав власності на товари або датою виконання робіт або надання послуг.[1] Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. № 8


 


Пов'язані новиниПодпишитесь на наши публикации
И еженедельно получайте идеи для развития Вашего бизнеса


« назад