Базовий рівень


НАВЧІТЬСЯ ЛЕГКО І ВІЛЬНО ГОТУВАТИ ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ НА НАШОМУ КУРСІ " МСФЗ: БАЗОВИЙ РІВЕНЬ "


Якщо ви збираєтеся почати співпрацю з іноземними партнерами або впроваджуєте системи управлінського обліку, якщо ви хочете бачити реальний стан справ у компанії або зробити простішим отримання фінансування, навчіться складати фінансову звітність компанії за міжнародними стандартами. Забезпечте своїй компанії кращого фахівця.

Якщо у вас вже є базові знання щодо складання фінансової звітності згідно з МСФЗ, курс дозволить вам розширити свій професійний кругозір, закріпити отримані навички та більш поглиблено вивчити принципи і тонкощі МСФЗ тієї галузі економіки, в якій функціонує ваш бізнес. Отримуйте нові можливості з кожним наступним етапом навчання.


Чому ви навчитеся


Модуль 1: Вступ до МСФЗ. Загальні принципи організації обліку і підготовки фінансової звітності

Слухачів знайомлять з концептуальною основою, на яку базуються Рада з МСФЗ при створенні стандартів та інтерпретацій, вимоги стандарту МСФЗ (IAS) 1 до структури фінансової звітності і до кожного її елементу, а також вимоги МСФЗ (IAS) 8 до критеріїв вибору і змін облікової політики. Також буде приділено увагу особливостям складання проміжної фінансової звітності та практичним аспектам підготовки звіту про рух грошових коштів.

Стандарти: Вступ до МСФЗ, Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, IAS 1, IAS 34, IAS 8, IAS 7


Модуль 2: Облік запасів, основних засобів та нематеріальних активів

У процесі вивчення даного модуля будуть розглянуті всі аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів. Також, розглядаються визнання основних засобів, наступні витрати, оцінка та переоцінка, припинення визнання основних засобів, зниження вартості основних засобів МСФЗ (IAS) 36. Первісне визнання і подальший облік нематеріальних активів у відповідності зі стандартом МСФЗ (IAS) 38. Ознаки знецінення, визнання і відновлення збитку від знецінення відповідно до стандарту МСФЗ (IAS) 36. Особливості визнання та оцінки запасів, інвестиційної нерухомості, груп вибуття.

Стандарти: IAS 2, IAS 38, IAS 36, IAS 16, IAS 40, IFRS 5


Модуль 3: Визнання та оцінка доходів

Під час тренінгу буде розглянута п’ятикрокова модель визнання договорів з покупцями, компоненти виручки, включаючи практичні аспекти їх розрахунків, особливості визнання модифікації договорів, визнання доходів по операціях з ліцензіями (IFRS 15). Особливості визнання доходів у валюті, відображення курсових різниць (IAS 21). Створення резервів і умовних зобов'язань МСФЗ (IAS) 37


Стандарти: IFRS 15, IAS 21, IAS 37


Модуль 4: Оцінка справедливої вартості та фінансові інструменти не для фінансового сектора

Модуль присвячений визнанню, класифікації, вимірюванню, поданням і розкриття інформації про фінансові інструменти для нефінансового сектору (IFRS 9, 7). Також будуть розглянуті основні питання оцінки активів і зобов’язань за справедливою вартістю (IFRS 13).


Стандарт: IFRS 13, IFRS 9, IFRS 7Модуль 5: Податки на прибуток. Розкриття інформації про пов’язаних осіб та події після звітної дати

Поточний модуль присвячений розгляду поточного оподаткування, а також різних аспектів визнання, оцінки та відображення у фінансовій звітності відкладеного оподаткування, як найбільш складного. Будуть розглянуті особливості обліку відкладеного оподаткування в Україні. Будуть розглянуті види подій, що відбулися після звітної дати та їх вплив на фінансову звітність МСФЗ (IAS) 10. Також розглядаються види пов'язаних сторін та вимоги щодо розкриття інформації по ним МСФЗ (IAS) 24.


Стандарти: IAS 10, IAS 24, IAS 12Мова курсу — російська/українська
Тривалість курсу – 24 години
Всі учасники курсу забезпечуються навчальними матеріалами


Після завершення курсу учасники отримують Сертифікат Освітнього центру Baker Tilly


Розклад занять на поточний рік:


05.02.2019 (вт) 18:30 – 21:30

07.02.2019 (чт) 18:30 – 21:30


12.02.2019 (вт) 18:30 – 21:30

14.02.2019 (чт) 18:30 – 21:30


19.02.2019 (вт) 18:30 – 21:30

07.02.2019 (чт) 18:30 – 21:30


22.02.2019 (вт) 18:30 – 21:30

07.02.2019 (чт) 18:30 – 21:30


За додатковою інформацією щодо даного курсу звертайтеся за тел. +380 (73) 337-82-05 або за адресою електронної пошти elena. garmay@bakertilly.ua

Освітній центр
Навчальний курс з МСФЗ