Базовий рівень


НАВЧІТЬСЯ ЛЕГКО І ВІЛЬНО ГОТУВАТИ ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ НА НАШОМУ КУРСІ "БАЗОВИЙ РІВЕНЬ МСФЗ"

Якщо ви збираєтеся почати співпрацю з іноземними партнерами або впроваджуєте системи управлінського обліку, якщо ви хочете бачити реальний стан справ у компанії або зробити простішим отримання фінансування, навчіться складати фінансову звітність компанії за міжнародними стандартами. Забезпечте своїй компанії кращого фахівця.

Чому ви навчитеся

Модуль 1: Введення в МСФЗ
Під час тренінгу слухачів знайомлять з концептуальною основою, на яку базуються Рада з МСФЗ при створенні стандартів та інтерпретацій, вимоги стандарту МСФЗ (IAS) 1 до структури фінансової звітності і до кожного її елементу, а також вимоги МСФЗ (IAS) 8 до критеріїв вибору і змін облікової політики.

Стандарти: Принципи, МСФЗ (IAS) 1, МСФЗ (IAS) 8

Модуль 2: Основні засоби і НМА
У процесі вивчення даного модуля будуть розглянуті всі аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів. Також, розглядаються визнання основних засобів, наступні витрати, оцінка та переоцінка, припинення визнання основних засобів, зниження вартості основних засобів МСФЗ (IAS) 36. Первісне визнання і подальший облік нематеріальних активів у відповідності зі стандартом МСФЗ (IAS) 38. Типи оренди та принцип класифікації, облік фінансової та операційної оренди, продаж активу із зворотною орендою, ознаки знецінення, визнання і відновлення збитку від знецінення відповідно до стандарту МСФЗ (IAS) 36.

Стандарти: МСФЗ (IAS) 16, МСФЗ (IAS) 38, МСФЗ (IAS) 37

Модуль 3: Додаткові розкриття
Даний модуль присвячений розкриттю у фінансовій звітності операційних сегментів відповідно до стандарту МСФЗ (IFRS) 8. Також розглядається види пов'язаних сторін та вимоги щодо розкриття інформації по ним МСФЗ (IFRS) 24.

Стандарти: МСФЗ (IFRS) 8, МСФЗ (IFRS) 24

Модуль 4: Податки
Поточний модуль присвячений розгляду поточного оподаткування, а також різних аспектів визнання, оцінки та відображення у фінансовій звітності відкладеного оподаткування, як найбільш складного. Будуть розглянуті особливості обліку відкладеного оподаткування в Україні.

Стандарт: МСФЗ (IAS) 12

Модуль 5: Консолідація
У даному модулі будуть розглянуті стандарти, пов'язані з двома видами фінансових вкладень: вкладення в дочірні компанії, вкладення в залежні компанії. Розглядаються аспекти об'єднання бізнесу відповідно стандарту МСФЗ (IFRS) 3. Модуль містить приклади і техніки консолідації.

Стандарти: МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IAS) 27, МСФЗ (IAS) 28, МСФЗ (IAS) 21

Модуль 6: Фінансові інструменти
Модуль присвячений визнанню, класифікації, вимірюванню, поданням і розкриття інформації про фінансові інструменти.

Стандарти: МСФЗ (IAS) 32, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7

Модуль 7: Перше застосування
У сьомому модулі будуть підняті питання переходу на МСФЗ публічних акціонерних товариств, банків і страхових компаній, вимоги стандарту МСФЗ (IFRS) 1, вимоги законодавства України, особливості переходу на МСФЗ в Україні, також будуть розглянуті питання підготовки проміжної фінансової звітності та стислої фінансової звітності, а також вимоги до неї стандарту МСФЗ (IAS) 34.

Стандарти: МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IAS) 34

Модуль 8: Торгові та сервісні компанії
У заключному модулі розглядається структура і методи підготовки звіту про рух грошових коштів МСФЗ (IAS) 7, види подій, що відбулися після звітної дати та їх вплив на фінансову звітність МСФЗ (IAS) 10, а також створення резервів і умовних зобов'язань МСФЗ (IAS) 37.

Стандарти: МСФЗ (IAS) 10, МСФO (IAS) 7, МСФO (IAS) 37

Мова курсу - російська/українська
Тривалість курсу - 5 днів
Всі учасники курсу забезпечуються навчальними матеріалами.

Після завершення курсу учасники отримують Сертифікат Освітнього центру Baker Tilly.

За додатковою інформацією звертайтеся за тел. (044) 284 18 65 або за адресою електронної пошти: galina.christianinova@bakertilly.ua.
Освітній центр
Навчальний курс з МСФЗ