Середній рівень

 

ПІДКРІПЛЮЙТЕ ТЕОРІЮ ПРАКТИКОЮ: ВИВЧАЙТЕ МСФЗ НА БІЛЬШ ВИСОКОМУ РІВНІ

Якщо у вас вже є базові знання щодо складання фінансової звітності згідно з МСФЗ, ви можете легко освоїти середній рівень навчального курсу. Це дозволить вам розширити свій професійний кругозір, закріпити отримані навички та більш поглиблено вивчити принципи і тонкощі МСФЗ тієї галузі економіки, в якій функціонує ваш бізнес. Отримуйте нові можливості з кожним наступним етапом навчання!

Модуль 1: Консолідація
У модулі будуть розглянуті три види вкладень: вкладення в дочірні компанії, вкладення у залежні компанії та спільні підприємства. Будуть розглянуті аспекти об'єднання бізнесу відповідно стандарту МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу». Також на прикладах буде розглянута складна консолідація зі збільшенням і зменшенням частки володіння.

Стандарти: МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IAS) 27, МСФЗ (IAS) 28, МСФЗ (IAS) 31, МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 11, МСФЗ (IFRS) 12.

Модуль 2: Інвестиційна нерухомість та Оренда
В даному модулі будуть проаналізовані всі аспекти обліку інвестиційної нерухомості, розглядаються класифікація та первісне визнання інвестиційної нерухомості, наступні витрати, оцінка та переоцінка відповідно до МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість». Також будуть розглянуті типи оренди та принцип класифікації, облік фінансової та операційної оренди, продаж активу із зворотною орендою відповідно до МСФЗ (IAS) 17.

Стандарти: МСФЗ (IAS) 40, МСФЗ (IAS) 17

Модуль 3: Видобувні галузі
В даному модулі будуть надані особливості обліку компанії у видобувній галузі. Облік витрат на розвідку та оцінку корисних копалин відповідно до МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка корисних копалин». Також розглядається оцінка мінеральних запасів і ресурсів для цілей фінансової звітності.

Стандарт: МСФЗ (IFRS) 6

Модуль 4: Сільське господарство
Даний модуль присвячений стандарту МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство». У даному стандарті будуть розглянуті класифікації біологічних активів і методи визначення їх справедливої вартості, а також розкриття інформації щодо сільськогосподарської продукції.

Стандарт: МСФЗ (IAS) 41

Модуль 5: Фінансові інструменти
В даному модулі ми в деталях розглянемо всі аспекти МСФЗ (IAS) 39, включаючи похідні фінансові інструменти та знецінення фінансових інструментів. Розкриття інформації відповідно до МСФЗ (IFRS) 7. Також буде розглянуто класифікацію та облік конвертованих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ (IAS) 32 «Подання фінансових інструментів».

Стандарти: МСФЗ (IAS) 32, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7

Модуль 6: Знецінення активів
В даному модулі будуть розглянуті ознаки знецінення, оцінка відшкодованої суми, облік збитків від знецінення, визначення генеруючої одиниці і пов'язані з ним знецінення ділової репутації, а також практичні завдання, що розкривають всі складні аспекти МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів».

Стандарт: МСФЗ (IAS) 36

Модуль 7: Податки
Даний модуль присвячений розгляду поточного оподаткування, а також різних аспектів визнання, оцінки та відображення у фінансовій звітності відкладеного оподаткування, як найбільш складного.

Стандарт: МСФЗ (IAS) 12

Модуль 8: Торгові компанії
В даному модулі розглядаються питання і складності визнання виручки відповідно до МСФЗ (IAS) 18 «Дохід», а також необоротні активи, призначені для продажу, та припинена діяльність, відповідно до МСФЗ (IFRS) 5.

Стандарти: МСФЗ (IAS) 18 "Виручка: Доходи і прибуток - проблеми визнання, оцінки та подання у фінансовій звітності", КТМФЗ (IFRIC) 18 "Передача активів від клієнтів", КТМФЗ (IFRIC) 15 "Угоди на будівництво об'єктів нерухомості", КТМФЗ (IFRIC) 13 "Програми лояльності клієнтів".

Мова курсу - російська/українська
Тривалість курсу - 5 днів
Всі учасники курсу забезпечуються навчальними матеріалами.

Після завершення курсу учасники отримують Сертифікат Освітнього центру Baker Tilly.

За додатковою інформацією звертайтеся за тел. (044) 284 18 65 або за адресою електронної пошти: galina.christianinova@bakertilly.uaОсвітній центр
Навчальний курс з МСФЗ