Податковий огляд

Податковий огляд - незалежна діагностика податкового обліку Клієнта, метою якого є визначення правильності нарахування та сплати податків і зборів до бюджету та їх відображення в податковій звітності. Основними завданнями податкового огляду є своєчасне виявлення помилок, аналіз виявлених помилок та надання рекомендацій щодо їх усунення.

Компанія Baker Tilly пропонує проведення як комплексного, поглибленого податкового огляду, так і проведення експрес-діагностики, яке може включати в себе перевірку певних податків або зборів.

Комплексний податковий огляд охоплює всі податки та збори, що нараховує та сплачує підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності. При проведенні комплексного податкового огляду, фахівцями компанії Baker Tilly, перевіряються та аналізуються первинні документи, облікові регістри, фінансова та податкова звітність для отримання достатніх і обґрунтованих доказів щодо правильності відображення в податковому обліку підприємства господарських операцій, їх відповідність нормам Податкового кодексу України та стандартам бухгалтерського обліку.

Проведення експрес-діагностики стосовно погоджених податків та зборів є більш гнучким підходом до проведення податкового огляду. Проведення такої перевірки дає можливість клієнтові сконцентруватися на правильності нарахування та сплати найбільш вагомих для підприємства податків.За час роботи Компанії на українському ринку нашими клієнтами стала велика кількість суб’єктів підприємницької діяльності у різних галузях економіки. Базуючись на знанні специфіки галузі та досвіді виконання проектів, ми переконані в тому, що наші послуги будуть цінними і для Вашої компанії.

За результатами податкового огляду клієнту надається конфіденційний звіт, який містить примітки щодо відповідності податкової звітності законодавству України у всіх істотних аспектах.

Найбільш розповсюдженими причинами проведення незалежної діагностики податкового обліку є:
  • Підтвердження правильності ведення податкового обліку на підприємстві
  • Зміна головного бухгалтера, фінансового директора або директора компанії
  • Перед перевіркою податкових органів
  • Підтвердження правильності самостійно складеної підприємством податкової звітності перед здачею в податкові органи.

Наші послуги
Податковий консалтинг