Податкове планування та структуризація

Високопрофесійна команда Baker Tilly пропонує широкий спектр послуг у сфері податкового планування та структуризації Компаній. Наші консультанти з податків допоможуть Вам сформувати оптимальну модель співробітництва та зв’язків, які б дозволяли знизити податкове навантаження та уникнути податкових ризиків в процесі структурування. Податкове планування включає ряд методів та заходів, які спрямовані на збільшення обігових коштів та оптимізацію сплати податків та обов’язкових платежів, керуючись чинним українським та міжнародним законодавством.

Наші послуги базуються на міжнародній практиці та багаторічному досвіді фахівців у сфері оподаткування. Податкове планування включає в себе поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності клієнта, аналіз чинного податкового законодавства та законодавчих проектів щодо нарахування та сплати податків – податкове планування від поточного до стратегічного. Крім того, під час податкового планування оцінюються та розглядаються усі можливі ситуації, базуючись, в тому числі, і на позиції фіскальних органів.

Практика Baker Tilly з надання послуг податкового планування та структурування пропонує клієнтам весь спектр послуг, від створення моделей злагодженої роботи клієнта до застосування на практиці з повною інформаційною підтримкою та необхідною допомогою, яка виникає в процесі реалізації рекомендацій, наданих нашими професіоналами.

Наші фахівці допомагають клієнтам у здійсненні детального аналізу конкретних фактів ведення діяльності в різних країнах світу, виявити різні положення та трактування податкового законодавства та оцінити вигоди, які можуть бути доступними для компаній.

Ми завжди раді надати нашим клієнтам практичні рекомендації з таких питань:

  • Постановка системи податкового обліку, розробка облікової політики Компаній з врахуванням нюансів оподаткування
  • Розробка оптимальної структури власності та здійснення операцій з точки зору існуючої системи оподаткування
  • Податкове планування та оптимізація податкових платежів
  • Перевірка діючих на підприємстві підходів до оподаткування з метою усунення системних помилок в податковому обліку та зменшення податкових ризиків
  • Розробка структури власності, ефективної з точки зору оподаткування, із використанням зарубіжних юрисдикції
  • Податкове планування інвестування в Україні та за кордоном
  • Податкове планування при побудові ефективної системи поставок і розподілу послуг, внутрішньогрупового розподілу загальних витрат
  • Оптимізація бізнес процесів на всіх рівнях господарської діяльності.

Завдяки досвіду висококваліфікованих фахівців та застосування єдиних міжнародних методик, а також направленості на високу якість наданих послуг, Baker Tilly допоможе кожному клієнту закласти фундамент в дотриманні вимог чинного податкового законодавства та розробки стійких стратегій у сфері оподаткування, які сприяють досягненню глобальних цілей компанії. 


Наші послуги
Податковий консалтинг