Професійний рівень

НАСТАВ ЧАС СТАТИ НЕ ПРОСТО ФАХІВЦЕМ, А НАЙКРАЩИМ З КРАЩИХ!

Ви вже на професійному рівні розумієте всі перспективи, які відкриває перед вашою компанією представлення звітності, складеної за міжнародними стандартами. Залишається тільки відшліфувати до автоматизму отримані цінні навички, щоб у роботі ви відчували себе максимально впевнено.

Даний рівень курсу передбачений для розвитку та вдосконалення виключно практичних навичок та передбачає демонстрацію всіх тонкощів і нюансів складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Програма курсу складається з наступних модулів:

Модуль 1: Консолідація

У даному модулі будуть розглянуті стандарти, пов'язані з двома видами фінансових вкладень: вкладення в дочірні компанії, вкладення в залежні компанії. Розглядаються аспекти об'єднання бізнесу відповідно стандарту МСФЗ (IFRS) 3. Модуль містить приклади і техніки консолідації. У модулі будуть розглянуті три види вкладень: вкладення в дочірні компанії, вкладення у залежні компанії та спільні підприємства.


Стандарти: IFRS 3, IAS 27, IAS 28, IAS 21

Модуль 2: Інвестиційна нерухомість та оренда

В даному модулі будуть проаналізовані всі аспекти обліку інвестиційної нерухомості, розглядаються класифікація та первісне визнання інвестиційної нерухомості, наступні витрати, оцінка та переоцінка відповідно до МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість». Також будуть розглянуті типи оренди та принцип класифікації, облік фінансової та операційної оренди, продаж активу із зворотною орендою відповідно до МСФЗ 16. Буде приділено увагу практичним аспектам визначення вартості активу «Право на оренду» та його амортизації. Також будуть розглянуті практичні аспекти визнання договорів оренди та відокремлення сервісної компоненти.


Стандарти: IAS 40, IFRS 16

Модуль 3: Сільське господарство

Даний модуль присвячений стандарту МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство». У даному стандарті будуть розглянуті класифікації біологічних активів і методи визначення їх справедливої вартості, а також розкриття інформації щодо сільськогосподарської продукції.


Стандарти: IAS 41

Модуль 4: Фінансові інструменти

В даному модулі ми в деталях розглянемо всі аспекти МСФЗ 9, включаючи визначення бізнес моделі, похідні фінансові інструменти та знецінення фінансових інструментів. Розкриття інформації відповідно до МСФЗ (IFRS) 7. Також буде розглянуто класифікацію та облік конвертованих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ (IAS) 32 «Подання фінансових інструментів».

Стандарти: IFRS 9, IFRS 7, IAS 32


Модуль 5: Знецінення активів

В даному модулі будуть розглянуті ознаки знецінення, оцінка відшкодованої суми, облік збитків від знецінення, визначення генеруючої одиниці і пов'язані з ним знецінення ділової репутації, а також практичні завдання, що розкривають всі складні аспекти МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів».

Стандарти: IAS 36


Модуль 6: Видобувні галузі

В даному модулі будуть надані особливості обліку компанії у видобувній галузі. Облік витрат на розвідку та оцінку корисних копалин відповідно до МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка корисних копалин». Також розглядається оцінка мінеральних запасів і ресурсів для цілей фінансової звітності.

Стандарти: IFRS 6Мова викладання – російська/українська
Тривалість курсу – 24 години
Всі учасники курсу забезпечуються навчальними матеріалами.

Після завершення курсу учасники отримують Сертифікат Освітнього центру Baker Tilly.

Розклад занять на поточний рік:

Березень 2019

За додатковою інформацією щодо даного курсу звертайтеся за тел+380 (73) 337-82-05 або за адресою електронної пошти elena. garmay@bakertilly.uaОсвітній центр
Навчальний курс з МСФЗ