Послуги надання підтвердження нефінансової звітності

Стрімке зростання популярності нефінансової звітності призвело до виникнення потреби у спільній «системі координат» оприлюднення інформації. На сьогодні, найбільш авторитетною системою є принципи Глобальної ініціативи зі звітності (GRI). Відповідність принципам GRI вказує на спрямованість компанії до сталої економіки та дає зацікавленим сторонам більш повне уявлення щодо реальної цінності бізнесу, що публікує свій нефінансовий звіт. 

Слід зазначити, що із збільшенням кількості звітів, підвищилася увага до їхньої якості. Так, закономірно виникли послуги із надання підтвердження нефінансової звітності (Sustainability Assurance), які Baker Tilly пропонує своїм клієнтам. 

Підтвердження ґрунтується на даних перевірки, що проводиться експертами відділу сталого розвитку Baker Tilly, та визначає:
  • повноту, достовірність та значущість викладеної у звіті інформації; 
  • відповідність структури Звіту рамкам GRI; досяг
  • нення цілей, що були заявлені раніше та потенціал для подальшого вдосконалення. 

Процедура перевірки виконується у відповідності до Міжнародного стандарту по підтвердженню достовірності інформації (ISAE) 3000, Завдання із підтвердження достовірності інформації, що не є аудитом та оглядовими перевірками ретроспективної фінансової інформації. 

Значний досвід отримання та аналізу даних екологічного та соціального характеру (в ході EHS аудитів та Due Diligence) в різних галузях, забезпечує належну якість оцінки відповідності критеріям перевірки. 

В результаті нашої роботи, клієнт отримує потужний інструмент комунікації із зацікавленими сторонами та, що не менш важливо – впевненість у якості розкритої інформації та в її прийнятності для прийняття рішень.

Наші послуги
Сталий розвиток