Техніко-економічна ідентифікація та інвентаризація

Процедура ідентифікації направлена на покращення управління бізнесом шляхом створення реєстру активів Компанії, який буде вміщати інформацію про місцезнаходження активів, майнові права на них та техніко-економчні параметри. 

Обсяг робіт в рамках техніко-економічної ідентифікації включає наступні процедури:

 • Підтвердження фізичної наявності активів, що враховуються за балансом
 • Вияв відсутніх в обліку активів компанії
 • Фотофіксація активів 
 • Визначення географічних координат
 • Нанесення інвентарних номерів
 • Ідентифікація правовстановлюючої та іншої первинної документації 
 • Ідентифікація технічної документації
 • Визначення технічного стану та залишкового строку корисного використання
 • Оцінка умов експлуатації основних фондів
 • Аналіз активів Компанії на предмет можливості їх включення до фінансової звітності
 • Формування бази даних (реєстра техніко-економічних показників) активів Компанії

Наші послуги
Консалтингові послуги