Чисте виробництво, ресурсоефективність, бенчмаркінг

Більш чисте виробництво – це концепція, розроблена ООН в рамках програми з навколишнього середовища (ЮНЕП) у 1989 році. Ключова ідея більш чистого виробництва полягає в тому, що промислові процеси і функції можуть бути поліпшені таким чином, щоб не тільки знизити кількість відходів і зменшити забруднення навколишнього середовища, а й зберегти та/або отримати додатковий дохід для компанії шляхом збереження ресурсів.

Підприємство може працювати у декілька разів ефективніше

В середньому українські підприємства в 2-3 рази менш ефективні, ніж європейські підприємства. Щоб скоротити витрати на одиницю продукції чи послуги, можна:

  • запровадити норми сучасного управління і менеджменту виробництва (+ 5-15% до ефективності);
  • раціонально використовувати енергоресурси (+15-30%);
  • ефективно використовувати сировину, запровадити повторне використання відходів виробництва, модифікувати продукцію або започаткувати вироблення нової (+ 15-30%);
  • ефективно використовувати компресорне господарство (+ 5-15%);
  • змінити культуру водокористування (+ 5-10%);
  • використовувати сучасне та інноваційне обладнання (+ 30%).

Як Baker Tilly допоможе трансформувати процеси у зелене виробництво на підприємстві

Спеціалісти  Baker Tilly проведуть загальну оцінку виробництва і розроблять план заходів щодо покращення виробництва. Ми працюємо як з окремим напрямком чи технологією, так і з усім виробництвом одразу. У разі потреби залучимо вузькопрофільних фахівців з інших організацій.

Експерти проведуть бенчмаркінг, що сприятиме швидкому і менш затратному вдосконаленню виробничих процесів, проконсультують щодо використання BAT (best available technology) – найкращої доступної технології, спрямованої на зниження негативного впливу на навколишнє середовище.

При глибокому і детальному вивченні для діагностики на місці залучаються партнери з вимірювальним і діагностичним обладнанням. 

Наші послуги
Сталий розвиток