CAP/CIPA "Фінансовий облік - 1"

Освітній центр Baker Tilly запрошує на курс з підготовки до складання іспиту з міжнародної програми сертифікації професійних бухгалтерів (СAP/CIPA) "Фінансовий облік - 1"

Що таке СAP/CIPA 

СAP/CIPA – це російськомовна програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів. Дана сертифікація призначена для бухгалтерів, фінансистів, аудиторів, економістів. 

Програма має два кваліфікаційні рівні, що присвоюються кандидатам, які успішно склали іспити, та підтверджуються відповідними сертифікатами САР (Сертифікований бухгалтер-практик) та СІРА (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер).

Як отримати сертифікат СAP та що він дасть

Для отримання сертифікату САР необхідно успішно скласти 4 іспити: «Фінансовий облік – 1», «Управлінський облік – 1», податки та право. Для успішного складання іспиту необхідно отримати не менше 75 балів.
Учасники програми за бажанням можуть складати іспити у будь-якій послідовності та не обов’язково весь комплекс іспитів у одну екзаменаційну сесію.
Екзаменаційні сесії проходять тричі на рік – у березні, липні, листопаді.

Спеціалісти, які проходять сертифікацію САР можуть вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати усі основні фінансові звіти, у тому числі податкові декларації.

Курс «Фінансовий облік – 1»

Курс буде корисний як для початківців, так і для досвідчених бухгалтерів-практиків та інших спеціалістів фінансової сфери, які бажають вдосконалити свої навички. Також, рекомендуємо даний курс для початкової підготовки до іспиту за програмою ACCA DipIFR (rus).

Що включає в себе підготовчий курс
 • заняття з викладачем;
 • повний комплект матеріалів, необхідний для підготовки до іспиту;
 • консультаційну підтримку викладача протягом всього періоду навчання;
 • якісну адміністративну підтримку.
Після проходження курсу "Фінансовий облік - 1" Ви зможете: 
 • складати баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про зміни капіталу, звіт про рух грошових коштів;
 • трансформувати фінансову звітність, складену на основі Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у звітність на основі МСФЗ;
 • складати податкову звірку, виявляючи постійні та тимчасові податкові різниці, визначаючи відстрочений податковий актив / відстрочене податкове зобов'язання;
 • розраховувати ряд фінансових коефіцієнтів - ліквідність, оборотність активів тощо;
 • нараховувати амортизацію основних засобів різними методами;
 • визначати курсові різниці по валютним операціям;
 • коригувати помилки, в тому числі минулих звітних періодів.
Графік проведення занять*:

Період навчання: 01.02.2018 – 04.03.2018 

Понеділок та середа: 18:00-20:30

*У графіку можливі зміни

Тренер курсу

Наталія Василенко - тренер з 20-річним досвідом викладацької діяльності. Наталія має досвід у проведенні навчання з фінансового обліку за МСФЗ, управлінського обліку, фінансового менеджменту, фінансового аналізу, аудиту, Financial English, готує слухачів до складання іспитів за сертифікаційними програмами CAP/CIPA, DipIFR, CMA. Має практичний досвід роботи експертом з міжнародних стандартів фінансової звітності, аудитором, консультантом, фінансовим контролером у іжнародних компаніях.

Кваліфікація:
 • СIPA (Сертифікований Міжнародний Професійний Бухгалтер, першою отримала сертифікат в Україні), 
 • DipIFR (диплом з Міжнародних стандартів фінансової звітності), 
 • CMA (сертифікований управлінський бухгалтер інституту управлінських бухгалтерів США), 
 • PhD (кандидат економічних наук). 
Вартість підготовчого курсу - 3 200 грн.

За додатковою інформацією звертайтеся за тел. (044) 284-18-65 або за адресою електронної пошти ec@bakertilly.ua.
 

Освітній центр
Програми підготовки до складання кваліфікаційних іспитів