Проведення процедури ОВД та EIA

Починаючи з грудня 2017 року згідно Закону „Про оцінку впливу на довкілля” (ОВД) забороняється розпочинати провадження господарської діяльності без проведення оцінки впливу на довкілля та отримати рішення про провадження планованої діяльності. ОВД фактично вводить комплексну модель планування діяльності, де враховуються не лише економічні, а й екологічні та соціальні фактори.

Процедура оцінки впливу на довкілля – це інструмент, який дозволяє усім зацікавленим сторонам (громаді, владі та бізнесу) спільно працювати без негативного впливу на довкілля. Висновок про ОВД - це основний дозвільний документ, який суб’єкт господарювання має отримати в процесі оцінки впливу на навколишнє середовище. Він є підставою для початку діяльності та отримання інших дозвільних документів, зокрема, Дозволу на проведення будівельних робіт.

Однак, отримання висновку ОВД є не тільки вимоги українського законодавства. Все найчастіше виникає потреба у бізнеса – проведення Environmental Impact Assessment (EIA) згідно вимог Світового банку та ЕБРР. Банки встановлюють свою політику соціальної та екологічної безпеки для запобігання та зменшення потенційних негативних наслідків. Тому, бізнес, який планує отримати фінансування для будівництва або реконструкції, повинен провести оцінку та визначити потенційно несприятливі екологічні ризики та вплив на природне
середовище (повітря, вода та ґрунти). А також оцінити потенційні соціальні наслідки: на здоров'я та безпеку людей.

Компанія Baker Tilly була одна з перших компаній, яка вже в січні 2018 року підготувала Звіт про оцінку впливу на довкілля для біогазового комплексу згідно нового Закону про ОВД. Досвід компанії дозволяє проводити екологічну та соціальну оцінку впливу на довкілля для достатнього широкого спектру галузей - як для об’єктів альтернативної енергетики: сонячні та вітрові електростанції, біогазові комплекси, теплові електростанції на біомасі; для агропромислового комплексу (елеватори, птахофабрики) так й для бізнесу, який орієнтовано на виробництво харчової продукції та будівельну галузь (виробництво будівельних сумішей, залізо - бетонних виробів, тощо).

Проведення ОВД та EIA дозволяє визначити екологічну доцільність планованої діяльності з урахуванням обґрунтованих економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно- правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля. А також дає змогу визначитись з оптимальним альтернативним варіантом планованої діяльності з врахуванням дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства.

Що включають послуги проведення процедури ОВД та EIA:

1) Підготовка звіту ОВД:
  • Оцінка екологічних ризиків планованої діяльності до початку всіх проектних робіт.
  • Аналіз альтернативних варіантів планованої діяльності з урахуванням екологічних наслідків (технологічні та територіальні альтернативи).
  • Оцінка впливу на довкілля в період будівництва, функціонування об’єкту та після закінчення терміну експлуатації.
  • Прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планованої діяльності з врахуванням існуючого стану довкілля, соціально – економічних та техногенних умов.
  •  Визначення оптимального альтернативного варіанту планованої діяльності з врахуванням дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства

2) Проведення громадських слухань
3) Супровід протягом всієї процедури 

Наші послуги
Сталий розвиток