Аудит

Незалежна перевірка стану фінансових звітів організації, що має на меті виявлення достовірності показників звітів та правильність їхнього складання, а також їх відповідність до визначеної концептуальної основи фінансової звітності: норм діючого законодавства, міжнародних стандартів тощо. Аудиторська перевірка призначена надати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень. Високоякісне проведення аудиторської перевірки спрямоване на мінімізацію підприємницького риску користувачів фінансової звітності.

Наші послуги
 

Аудит та огляд фінансової інформації

Послуги з аудиту фінансової звітності та послуг з огляду фінансової звітності відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.

Супутні аудиторські послуги

Аудит спеціального призначення, виконання погоджених процедур

Внутрішній аудит

Внутрішній аудит - це діяльність по наданню незалежних і об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на удосконалювання діяльності організації.

Підготовка фінансової звітності

Підготовка інформації, при якій бухгалтер використовує бухгалтерський, а не аудиторський досвід для збирання, класифікації та узагальнення фінансової інформації...