Консалтингові послуги

Активна інтеграція українських компаній в світовий економічний простір та динамічний розвиток умов бізнес-середовища, потребують від менеджменту своєчасних обґрунтованих рішень. 
Консультанти Baker Tilly надають широкий спектр послуг, направлених на ефективне вирішення найбільш актуальних та складних задач, які виникають перед бізнесом наших Клієнтів, зокрема: оцінка та фінансове моделювання; трансфертне ціноутворення; управління інвестиційно-будівельними проектами та ін.
Протягом багатьох років ми успішно співпрацюємо з ведучими аудиторськими компаніями, міжнародними інвестиційними групами, банками та іншими учасниками ринку капіталу в рамках проектів для цілей складання звідності по IFRS, підготовки до IPO, проведення угод M&A, залучення фінансування, будівництва.
Пріоритетом для нас є ефективна довгострокова корпоративна співпраця.

Наші послуги
 

Оцінка та фінансове моделювання

Розуміння вартості бізнесу має надзвичайно важливе значення для прийняття стратегічних рішень, пов’язаних з його розвитком та збільшенням вартості. Baker Ti...

Управління інвестиційно-будівельними проектами

Проектна група Baker Tilly спеціалізується на наданні послуг в рамках реалізації інвестиційно-будівельних проектів на всіх стадіях реалізації.

Техніко-економічна ідентифікація та інвентаризація

Процедура ідентифікації направлена на покращення управління бізнесом шляхом створення реєстру активів Компанії, який буде вміщати інформацію про місцезнаходженн...

Моніторинг виконання вимог по захисту прав споживачів

Аналіз ситуації на споживчому ринку України свідчить про те, що кількість порушень законодавства в сфері захисту прав споживачів за останнє десятиріччя не зменш...

Консультування у питаннях заборгованості

Із початку 2014 року фінансовий сектор в Україні переживає глибокі потрясіння, викликані політичною, військовою та валютною нестабільністю, у поєднанні з існуюч...