Супутні аудиторські послуги

Аудит спеціального призначення – аудиторська перевірка фінансової звітності, складена відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку (наприклад, фінансовий звіт, підготовлений для цілей оподаткування тощо), а також інших конкретних питань діяльності фірми. 

Компанія надає такі послуги аудиту спеціального призначення:
  • Перевірка фінансових звітів, складена відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку;
  • Висновки щодо компонентів фінансових звітів;
  • Висновки щодо виконання контрактних угод;
  • Висновки щодо узагальнених фінансових звітів.
Виконання погоджених процедур - виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором, суб’єктом господарювання та будь-якими відповідними третіми сторонами, а також надання звіту про фактичні результати. 

Завдання з виконання погоджених процедур може включати виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статей фінансової інформації (наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості, операцій з пов`язаними сторонами, обсягів продажу і прибутку підрозділів суб’єкта господарювання), фінансового звіту (наприклад, балансу) або навіть повного пакету фінансових звітів. 

Наші послуги
Аудит