Внутрішній аудит

Внутрішній аудит - це діяльність по наданню незалежних і об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на удосконалювання діяльності організації. Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставленої мети, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки й підвищення ефективності процесів управління ризиками, системи контролю й корпоративного управління. Внутрішній аудит може здійснюватися в умовах, що розрізняються за характером і традиціями в сфері культури і права; в організаціях, що розрізняються за своїм призначенням, розміром, складністю внутрішньої структури; співробітниками самої організації, так і зовнішніми виконавцями. 

Аутсорсинг внутрішнього аудиту 

Виконання нашою компанією визначених замовником завдань, які належать до сфери внутрішнього аудиту. Користуючись послугами висококваліфікованих спеціалістів в галузі, клієнт отримує можливість більш ефективного контролю і управління на підприємстві, а також оптимізації бізнес-процесів. 

Послуги внутрішнього аудиту включають:
  • попередню оцінку внутрішнього контрольного середовища;
  • організацію роботи служби внутрішнього аудиту;
  • надання незалежної оцінки роботи служби внутрішнього аудиту.

Наші послуги
Аудит