Наші послуги

Ми пропонуємо широкий спектр бухгалтерських послуг та послуг з підтримки бізнесу, які відповідають різноманітним запитам наших міжнародних та українських клієнтів. У комплексі, наші послуги спрямовані на поліпшення бізнес-процесів клієнтів, зниження їхніх ризиків та надання впевненості зовнішнім користувачам, таким як: бізнес-партнери, інвестори, регулятори та банки.

 

Аудит

Аудиторська перевірка призначена надати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень. Високоякісне проведення ауд...

Корпоративні послуги

Консалтингові послуги широкого діапазону, що пов’язані із можливістю підвищення вартості компанії на ринку та її інвестиційною привабливістю.

Податки та право

Податкове законодавство залишається найбільш динамічно змінюваною галуззю права, яка містить значну кількість протиріч та неврегульованих питань. Наші спеціалі...

Консалтингові послуги

Консультанти Baker Tilly надають широкий спектр послуг, направлених на ефективне вирішення найбільш актуальних та складних задач, які виникають перед бізнесом н...

Аутсорсинг

Послуги з підтримки окремих бізнес процесів, що не є пріоритетними у діяльності компаній клієнтів але безпосередньо пов’язані з їхнім функціонуванням.

ІТ-аудит

Сьогодні для багатьох організацій інформація і підтримують її технології являють собою найцінніші , хоча і часто не до кінця зрозумілі активи . Успішні компанії...

Сталий розвиток

У світі, де постійно зростають вимоги до якості навколишнього середовища, відповідальність відіграє ключову роль. Кожна організація несе відповідальність за ста...

Фінансові розслідування

Просування зростання

Ми допомагаємо нашим клієнтам розвивати та підтримувати динаміку зростання їхнього бізнесу.

Консультування з розвитку бізнесу

Ми синергували наш управлінський досвід і знання, які отримали в ході співпраці з нашими клієнтами, представниками різних секторів економіки, в площині аудито...