Аудит та огляд фінансової інформації

 Аудит фінансової звітності – аудиторська перевірка фінансових звітів, що має на меті надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені ці фінансові звіти відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності. 

Послуги з аудиту фінансової звітності включають:
  • Аудит фінансової звітності, підготовлений у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку;
  • Аудит фінансової звітності, підготовлений у відповідності до IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО);
  • Аудит фінансової звітності, підготовлений у відповідності до стандарту US GAAP;
Огляд фінансової звітності – надання аудиторові можливості, на основі процедур, які не дають усіх свідчень, що їх вимагала би аудиторська перевірка, констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, що дає йому підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. 

Огляд забезпечує середній рівень упевненості стосовно того, що інформація, яка є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень. Це виражається у формі негативної впевненості. 

Серед послуг з огляду фінансової звітності:
  • Огляд фінансової звітності, підготовлений у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку;
  • Огляд фінансової звітності, підготовлений у відповідності до IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО);
  • Огляд фінансової звітності, підготовлений у відповідності до стандарту US GAAP.
 

Наші послуги
Аудит