Підготовка фінансової звітності

Підготовка фінансової звітності – підготовка інформації, при якій бухгалтер, досягнувши чіткого розуміння щодо умов завдання між ним та замовником, використовує бухгалтерський, а не аудиторський досвід для збирання, класифікації та узагальнення фінансової інформації. 

Як правило, це обмежує зменшення детальної інформації до форми, зручної для обробки і розуміння, без вимоги перевірки тверджень, на яких ґрунтується ця інформація. Користувачі підготовленої фінансової інформації одержують певну користь від залучення бухгалтера, оскільки послуги надаються з професійною компетентністю та сумлінністю. 

Ми пропонуємо наступні послуги з підготовки фінансової звітності:
  • Підготовка фінансової звітності, зроблена у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку;
  • Підготовка фінансової звітності, зроблена у відповідності до IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО);
  • Підготовка фінансової звітності, зроблена у відповідності до стандарту US GAAP.

Наші послуги
Аудит