Карта сайта


Про компанію
   • Річні звіти
     • Звіт з прозорості 2013
     • Звіт з прозорості 2014
     • Звіт з прозорості 2015
   • Корпоративна соціальна відповідальність
   • Місія
   • Наші цінності
   • Наша команда
   • Baker Tilly International
   • Заходи

Наші послуги
   • Аудит
     • Аудит та огляд фінансової інформації
     • Супутні аудиторські послуги
     • Внутрішній аудит
     • Підготовка фінансової звітності
   • Корпоративні послуги
     • Ринки капіталу
     • Боргове фінансування
     • Фінансовий та податковий Due Diligence
     • Злиття та поглинання, фонди прямих інвестицій
     • Моніторинг позичальників та банківських ковенантів
     • Послуги з підтримки інвестицій
     • Неаудиторські підтвердження
     • Огляд системи бюджетування та планування
     • Фінансові моделі та прогнози
     • Проектне фінансування
     • Корпоративне управління
     • Внутрішній фінансовий контроль
     • Оцінка
   • Податковий консалтинг
     • Податковий огляд
     • Податкове консультування
     • Податкове планування та структуризація
     • Підготовка податкової звітності
     • Супутні юридичні послуги
   • Консалтингові послуги
     • Оцінка та фінансове моделювання
     • Управління інвестиційно-будівельними проектами
     • Техніко-економічна ідентифікація та інвентаризація
     • Моніторинг виконання вимог по захисту прав споживачів
     • Консультування у питаннях заборгованості
   • Аутсорсинг
   • ІТ-аудит
   • Сталий розвиток
     • Підготовка інтегрованого звіту для вашої компанії
     • Екологічний Due Diligence
     • Послуги надання підтвердження нефінансової звітності
     • Відповідність екологічним вимогам банків
     • Аналіз стійкості ланцюга поставок
     • Розширений екологічний та соціальний аудит
     • Аналіз впливу діяльності компанії на зміну клімату
     • Чисте виробництво, ресурсоефективність, бенчмаркінг
   • Фінансові розслідування
   • Просування зростання
     • Підвищення прибутковості
     • Управління ризиками
     • Стратегічний розвиток
     • Стратегічний розвиток команди
     • Зростання особистого добробуту
   • Аудит продажів
   • Консультування з розвитку бізнесу

Кар´єра
   • Кого ми шукаємо?
     • Помічник аудитора
     • Аудитор
     • Старший аудитор
     • Консультант з податків
   • Переваги роботи в "Бейкер Тіллі"
   • Рекрутинг

Новини і публікації
   • Новини
   • Публікації
   • Прес-релізи

Освітній центр
   • Сертифікований тренінг: Звітність у сфері сталого розвитку GRI
   • Тренінг "МСФЗ: базовий рівень"
   • Тренінг "МСФЗ: середній рівень"
   • Навчальний курс з МСФЗ
     • Базовий рівень
     • Середній рівень
     • Професійний рівень
   • Програми підготовки до складання кваліфікаційних іспитів
     • АССА ДіпІФР
       • Інформація про іспит
       • Програма курсу
     • Навчання АССА
       • Структура іспитів АССА
   • Бізнес-симуляція «Підприємець»
   • Презентації програм

Контакти
   • Центральний офіс
   • Південний офіс
   • Глобальний офіс