5 прихованих проблем бізнесу, які допоможе виявити аудит

27 лип. 2018

Власнику бізнесу не під силу забезпечити повний особистий контроль діяльності менеджерів та прямих виконавців бізнес-завдань. До того ж частина співробітників, імовірно, мають на меті особисту вигоду від бізнесу в обхід встановлених правил. Тому інформаційні потреби власників підприємств не обмежуються періодичним оглядом фінансових звітів, а містять також управлінський облік. Він надає інформацію, необхідну для безпосереднього управління суб'єктом господарювання, набагато вагомішу, ніж офіційна звітність.

Якою би ефективною не була система управлінського обліку та звітності на підприємстві, бізнес потребує свіжого незалежного погляду. І найкраще з цим завданням можуть впоратися аудитори.

Бізнесмен, який ухвалює рішення про замовлення аудиторської перевірки, має певний список запитань, на які він хоче отримати від аудиторів ґрунтовну відповідь. Ці питання можуть мати різний характер, але є типові недоліки – ризикові зони діяльності підприємств.

Список проблем, які можуть бути виявлені у процесі аудиту, майже невичерпний, але опис ризик-зон, наведений нижче, дає уявлення про найпоширеніші з них.

Проблема № 1. Завищення або заниження фінансового результату

Менеджери можуть маніпулювати розміром чистого прибутку для отримання бонусів для себе. Аудиторських процедур із огляду та підтвердження фінансової звітності для виявлення такої поведінки менеджерів недостатньо – для цього потрібна спеціальна наскрізна перевірка обліку і звітності.

Якщо для менеджерів політикою фірми передбачені бонуси, пов'язані з сумою отриманого прибутку, вони можуть практикувати завищення доходів або заниження витрат порівняно з реальною сумою для отримання вигод для себе. Якщо такої опції преміювання працівників не встановлені, у менеджерів може з'явитися бажання занизити суму прибутку, який призначений для розподілу між власниками, щоби покласти собі в кишеню різницю між реальним прибутком та заявленою у звітності сумою.

Проблема № 2. Відсутність налагодженості системи внутрішнього контролю

Аудитори, які мають набагато більший досвід оцінки систем внутрішнього контролю підприємств, можуть за результатами перевірки встановити ділянки, де мають місце "сліпі зони" у контролі роботи виконавців робочих завдань. Зазвичай це досягається наступними шляхами:

  • тестуванням дотримання планів-графіків документообігу. В результаті встановлюється, наскільки вчасну, достовірну і повну інформацію надають виконавці та нижчі ланки управління вищим;
  • дослідженням ступеня пов'язаності посадових осіб підприємства на різних функціональних щаблях з метою виявлення того, чи не прикривають представники вищих ланок управління своїх підлеглих;
  • вивченням інструментів, за допомогою яких забезпечується оцінка обсягу виконаних робіт відповідними безпосередніми виконавцями.

За результатами аудиторської перевірки може бути встановлена розбалансованість, неефективність (неповнота прозорості діяльності виконавців) або взагалі відсутність системи нагляду за роботою фірми на різних функціональних рівнях. Все це розслаблює працівників і навіть провокує їх на використання факту відсутності контролю їхньої діяльності для задоволення власних інтересів незаконним шляхом.

Проблема № 3. Неефективність використання ресурсів підприємства

Ця проблема тісно пов'язана з попередньою. До свідомих зловживань з боку працівників можуть призвести декілька факторів на фірмі:

  • якщо не налагоджена система нормування витрат матеріалів;
  • не налагоджена система витрат праці та інших ресурсів, які представляють цінність для власників;
  • не встановлені та не відпрацьовані інструменти перевірки достовірності інформації про ці витрати, яка подається у відповідних звітах;
  • не визначена відповідальність за неналежне виконання посадових обов'язків, надмірне витрачання або необґрунтовану "економію" ресурсів з метою подальшої крадіжки надлишку тощо.

Наприклад, якщо на фірмі не проводиться хронометраж часу, який витрачається на виконання певних робочих завдань, це дозволяє працівникам займатися на робочому місці особистими справами. Якщо на підприємстві не здійснюються контрольні заміри матеріалів, які відпускаються у виробництво, чи не встановлена система відеонагляду у місцях, де іншим способом налагодити контроль за виконавцями неможливо, це з дуже високою ймовірністю призводить до крадіжок ресурсів.

Інший бік цієї проблеми – відсутність розрахункової дисципліни та неефективність системи збуту продукції: несвоєчасне погашення контрагентами дебіторської заборгованості, ігнорування низьких показників коефіцієнтів оборотності готової продукції. Це вимиває з бюджету фірми обігові кошти, які за більш ефективного управління можна було б спрямувати на розвиток бізнесу. Сюди ж можна віднести неефективну і неприбуткову продукцію, яку випускає фірма.

Третя сфера, пов'язана з неефективним використанням ресурсів, – відсутність грамотного цінового планування, причому як вхідного, так і вихідного. Аудитор у процесі перевірки може виявити, що ресурси, які використовує підприємство для забезпечення власної діяльності, закуповуються за завищеними цінами. Це може відбуватися як через недостатньо ретельний пошук більш дешевих ресурсів, так і через їх свідому закупівлю за завищеними цінами по домовленості між посадовими особами фірми та постачальниками.

Те ж саме стосується заниження цін на продукцію, яку виробляє підприємство. Вона може продаватися за нижчою ціною, ніж та, яку реально отримати при виході на інших покупців. У найгіршому варіанті ця проблема може набувати вигляду фіктивних закупівель, коли здійснюється оплата за виробничі ресурси, які потім не надходять на підприємство.

Проблема № 4. Недостовірність бюджетів і відсутність планування витрат

Ця проблема багато в чому пояснює наявність попередньої. Не у всіх випадках, коли на підприємстві спостерігається відсутність або приблизність бюджетів і планів, ресурси будуть використовуватись нераціонально. Однак це перший крок до занурення фірми у господарський, економічний та фінансовий хаос. Наявність планів, лімітів витрат і грамотного бюджетування є ефективним засобом самоконтролю і базою для оптимізації бізнес-процесів.

Проблема № 5. Неграмотний підхід до прийняття фінансових зобов'язань

Ця проблема має місце тоді, коли керівництво підприємства ухвалює рішення про прийняття зобов'язань за кредитами та інших фінансових зобов'язань на невигідних для себе умовах. Це ж стосується і похідних проблем, які виникають внаслідок невиконання фінансових зобов'язань, а саме – продажу ресурсів за заниженими цінами з метою швидкого покриття кредитів, а також виплати штрафів, пені, неустойок внаслідок невиконання умов договорів з банками та іншими контрагентами.

Варто пам'ятати про простий зв'язок: чим більш відсторонені власники від безпосереднього ведення бізнесу, тим ширше поле для зловживань у топ-менеджерів. І тим більшою є потреба у замовленні аудиторських перевірок, за результатами яких аудитори мають запевнити власників у чесності менеджерів, ретельності виконання ними професійних обов'язків або показати ті сфери, де існує ризик або навіть факт ведення нечесної гри.

Щоб дізнатися більше про те, як працює аудитор, завантажте наш новий гід: "Фітнес-тренер для вашого бізнесу".
 


Пов'язані новиниПодпишитесь на наши публикации
И еженедельно получайте идеи для развития Вашего бизнеса


« назад